De inburgering van termen afkomstig uit de ontwerpwereld is sinds tegenwoordige ecologische en economische crises populair. Oplossingsgericht taalgebruik verkoopt goed. Inburgeren gaat echter niet zo soepel als je de termen wel gebruikt, maar de taal niet spreekt. De ontwerpers-taal werd vooral onderling en bij voorkeur binnen de muren van een bureau gesproken. Tegenwoordig gebeurt dit echter niet uitsluitend meer achter gesloten deuren, bedrijven en organisaties willen en mogen meedoen. Door co-creatie met ontwerpers wordt interne bedrijfsproblematiek beter begrepen en kan er oplossingsgericht worden samengewerkt. Een goede ontwikkeling.

Ontwerpers innoveren
De ontwerptaal is booming, er is blijkbaar een dringende behoefte aan het implementeren van oplossingsterminologie. Neem innovatie, daar wordt de laatste jaren exponentieel veel over gepraat en dat terwijl innovatie al zo oud is als de ontwikkeling van de weg naar Rome. Alleen noemde men het toen nog ‘uitvinden’. Daar werd niet over gepraat, dat werd gewoon gedaan. Dat geldt voor ontwerpers nog steeds. Voor ontwerpers is innovatie aan de orde van de dag.

Ontwerpers zijn visueel ingesteld, verzamelen ervaringen, observeren hun omgeving en zijn trendwatchers. Ze lopen continu een paar stappen voorop als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Ontwerpers zijn bezig met de toekomst, niet alleen hun eigen, maar juist met die van anderen. Ze zijn geïnteresseerd in mensen, niet zozeer consumenten. Er wordt tegenwoordig hoog opgegeven over hoe ontwerpers denken en handelen. Welluidende termen als Design Thinking, Design Awareness en Service Design waaien over uit de VS en sporen mensen en bedrijven aan meer inzicht te krijgen in de taal die ontwerpers spreken. Door samen te werken met ontwerpers koppelen bedrijven interne problemen aan externe innovatiekracht, in ontwerptaal co-creatie.

Co-creatie
Co-creatie is een term die ook steeds vaker opduikt. Niet onlogisch, want na de introductie van ‘open innovatie’ werd duidelijk dat bedrijven moeten luisteren naar hun omgeving als ze willen innoveren. Co-creatie is een vorm van open innovatie, waarbij de nadruk ligt op vernieuwen door samenwerking. Er worden steeds meer externen bij het creatieproces van bedrijven en organisaties betrokken. Met name consumenten zijn de afgelopen jaren een populaire keuze. Zij geven maar wat graag hun mening tijdens de totstandkoming van een nieuwe smaak chips of een nieuwe slogan voor een vliegtuigmaatschappij.

Voordelen genoeg voor bedrijven die zich eraan wagen. Met co-creatie laat je zien naar je consument te willen luisteren. Sociale media blijken een ideaal platform om co-creatie projecten te hosten en inzichten te verzamelen. De publiciteit krijg je er gratis bij. Of het werkt hangt af van het doel. Vraag consumenten je product te vernieuwen en ze laten je zien wat ze tijdens gebruik missen of wat voor problemen ze ondervinden. Dat is waardevolle informatie, maar als bedrijf is er nog geen stap in de vernieuwende richting gezet. Er is een overzicht aan problemen, maar waar blijven de oplossingen?

Het geheim van ontwerpers
De grootste teleurstelling van co-creatie met consumenten is dat het slechts problemen inzichtelijk maakt. Problemen gebaseerd op persoonlijke ervaring, opgedaan tijdens interactie met product of dienst. Consumenten uiten niet snel uit eigen initiatief hun ontevredenheid. Maar vraag ze wat ze van je product of dienst vinden en de kans is groot dat er problemen aan het licht komen waarvan je het bestaan niet wist. Vraag ze naar oplossingen en het blijft stil. Logisch, want consumenten hebben over het algemeen geen kennis van verbeterprocessen en zijn alleen bekommerd om de interactie.

Zoek je naar oplossingen en wil je vernieuwen dan komen ontwerpers om de hoek kijken. In elk probleem zien ontwerpers een uitdaging en ze zoeken continu grenzen op aan mogelijkheden. ‘Het kan niet’ komt niet voor in het vocabulaire van de ontwerper. Ze zijn inventief in het vinden van oplossingen door een beroep te doen op ervaringen en expertise van anderen, desnoods -of juist- op hele andere vakgebieden. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als er zoiets bestaat als kruisbestuiving en samenwerken?

Ontwerpers zijn afhankelijk van samenwerken, dat is het geheim van ontwerpers. Tijdens het ontwikkelingsproces komen er zoveel disciplines en facetten voorbij, dat is niet het vak van één persoon, maar van een multidisciplinair team. Door individuele creativiteit, expertise en ervaring tijdens het gehele ontwerpproces gestructureerd te bundelen, kan er heel resultaatgericht samengewerkt worden.

Co-creatie met ontwerpers
Co-creatie met ontwerpers betekent vanuit een objectieve point of view: toewerken van probleem, naar inzicht, naar inspiratie, naar een realiseerbare oplossing. Voor ontwerpers draait het niet alleen om vormgeving en functionaliteit, maar om het bereiken van succes. Geen persoonlijk succes, maar succes in het oplossen van problemen. Dat is innovatie. Innovatie is geen doel op zich, innovatie is de weg naar het succes, innovatie moet onderdeel worden van het systeem, de organisatie. De ontwerper is de ideale tolk om mee samen te werken als er mooie termen en nijpende problemen moeten worden vertaald naar concrete oplossingen. Termen moeten worden losgelaten, ontwerpers moeten worden omarmd.

Dit artikel is geschreven door Peter Veldhoven, commercieel directeur van Veeel Ontwerpers

Meer info over dit artikel? Bel of mail naar Veeel Ontwerpers tav Peter Veldhoven, peter@veeel.com, 020-7892431, http://www.veeel.com

Advertenties