Wij zijn een bureau dat werkt volgens een beproefd proces en met gespecialiseerde ontwerpers, Veeel ontwerpers. Ons proces is de afgelopen jaren uitgekristalliseerd en wordt uitgevoerd door het vaste team. Onze groep ontwerpers is qua formaat gegroeid van een A4-tje met 10 nummers tot een Excel-sheet met 100 NAW-gegevens tot een platform op internet met meer dan 1500 profielen.

De praktijk leert dat hoe meer wij weten over een ontwerper, hoe beter wij hem of haar kunnen matchen aan een van onze projecten. Naast vakinhoudelijke skills zoals het werken met bepaalde software zijn ook de persoonlijke interesses en achtergronden opgenomen in onze profielen. Want wie kan nou beter betrokken worden bij het ontwerpen van een nieuwe baby-wieg dan een productontwerpster met minstens 5 jaar werkervaring die onlangs moeder is geworden van haar tweede of derde kindje? Of wie kan zich beter inleven in de ontwikkeling van een nieuw type surfboard dan een aantal designers die zelf graag in het water liggen?

Uit zo’n profiel van een ontwerper valt al een heleboel op te maken. Heeft deze persoon oog voor detail? Heeft hij/zij een drang naar out-of-the-box oplossingen? Ligt de kracht meer in de fuzzy front end of juist in de uitwerking aan het eind? Maar een profiel – een combinatie van een portfolio en een cv – zegt ook niet alles. Daarvoor moet je iemand toch eigenlijk face to face spreken.

Precies om die reden hebben wij vorige week vrijdag onze eerste editie van DesignerDrinks gehouden. Het idee is simpel. Elke laatste vrijdag van de maand stellen wij ons kantoor open voor de ontwerpers die zich bij ons hebben aangesloten. Op basis van een telkens wisselend thema houden we een korte brainstorm waarbij iedereen zijn of haar expertise kan laten zien en daarna volgt een gezellige borrel om elkaar ook op het persoonlijke vlak te leren kennen.

De reactie van een van de aanwezige ontwerpers spreekt boekdelen: “Ik zoek altijd naar interessante mensen om hun ideeën en visies te ontdekken. De avond vond ik erg leuk, zowel om iets van jullie projecten te zien, mee te denken met de ontwikkeling van Designrider en om andere ontwerpers te spreken. Vooral leuk om te beseffen dat de diversiteit aan ontwerpers binnen Designrider zo ontzettend groot is en wat de mogelijkheden eigenlijk wel niet zijn als deze goed samen kunnen werken in een netwerk.“

We zijn ons ervan bewust dat het leren kennen van 1500 ontwerpers op deze manier nog een flinke klus gaat worden, zeker als je beseft dat die groep elke dag verder groeit. Maar de start is er. Al met al lijkt DesignerDrinks een mooi concept dat een zeer positief gevoel achterlaat bij zowel ons vaste team als de andere aanwezige ontwerpers. Het liet in ieder geval goed zien dat er nog meer achter het lijstje werkervaring, skills en referenties schuil gaat, Veeel meer.

Advertenties